Schneider Electric ký kết hợp tác phân phối chiến lược với Công ty Cổ phần Citigo Power Việt Nam
Ngày đăng: 18/12/2018   Đăng bởi: admin

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Công ty TNHH Schneider Electric IT Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc và ủy thác cho Công ty Cổ phần Citigo Power Việt Nam (Citigo) trở thành nhà phân phối chiến lược các sản phẩm của Schneider Electric.

Chia sẻ bài viết: