Cáp

Phân phối các sản phẩm Cáp quang chính hãng, chất lượng cao, bảo hành chính hãng, giá rẻ nhất trên thị trường
Cáp sợi quang COMMSCOPE NETCONNECT(trước đây là AMP NETCONNECT) sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà.
Thêm vào giỏ
760252023 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OM3, 4 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM3, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249695 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OM3, 6 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249696 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OM3, 12 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252032 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OM3, 4 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OM3, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249704 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OM3, 6 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OM3, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249705 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OM3, 12 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OM3, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252026 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OM4, 4 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber,OM4, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252020 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OS2, 4 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Non-armored Jacket
(FO CABLE, OSP, 4F, SM, OS2)
Thêm vào giỏ
760249692 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OS2, 6 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252021 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OS2, 8 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249693 : Cáp sợi quang, OSP, non Armored, OS2, 12 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Non-armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252029 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OS2, 4 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 4-Fiber, OS2, Armored Jacket

Thêm vào giỏ
760249701 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OS2, 6 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 6-Fiber, OS2, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
760252030 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OS2, 8 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, OS2, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
760249702 : Cáp sợi quang, OSP, Armored, OS2, 12 sợi
COMMSCOPE Fiber Optic Cable, Outside Plant, 12-Fiber, OS2, Armored Jacket
Thêm vào giỏ
Chia sẻ bài viết: 

Đối tác khách hàng

Luôn đồng hành cùng chúng tôi là những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ
0389.425.979 0392.838.222