Với phương châm hoạt động "Chất lượng và uy tín tạo niềm tin", chúng tôi cung cấp các giải pháp trọn gói trong lĩnh vực “Cung cấp thiết bị và xây lắp các công trình điện dân dung, điện công nghiệp, hạ tầng CNTT” như:

-    Cung cấp thiết bị và xây lắp các công trình cho trạm biến áp 110kV;
-    Cung cấp thiết bị và xây lắp các công trình cho trạm biến áp nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp.
-    Cung cấp thiết bị và xây lắp các công trình cho hạ tầng công nghệ thông tin cho các trung tâm dữ liệu (Data center, Data Center Disaster Recovery)
-    Xây lắp các công trình điện dân dụng và công nghiệp khác như: chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện nhẹ.
Chia sẻ bài viết: