Tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Citigo Power Việt Nam đều là các sản phẩm chính hãng. Nên được Bảo hành chính hãng theo nhà Sản xuất
Chia sẻ bài viết: